Integritetspolicy

Här kan du läsa om hur vi hanterar information som vi samlar in på vår webbplats. Vill du veta mer om hur vi värnar om din personliga integritet kan du också läsa vår Integritetspolicy som förklarar hur vi hanterar personuppgifter och cookies.

Vilken information samlar vi in om dig?

Cashbuddy AB (”Cashbuddy”) värnar om våra kunder, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till din integritet. Det är viktigt för oss att du får reda på vilken information vi samlar in om dig samt hur vi gör det.

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster med konsumentkredit behöver vi samla in viss personlig information. Du kan behöva lämna information om dig själv på olika sätt både direkt och indirekt. Exempel på när är:

  • När du via vår webbsida ansöker om kredit.
  • När du via låneförmedlare ansöker om kredit hos oss, eller
  • När du kontaktar oss eller besöker vår hemsida.

När du ansöker om kredit behöver vi veta vem du är och hur din finansiella situation ser ut. Informationen används inte bara för att hjälpa dig att söka kredit utan också för att förebygga bedrägeri, motverka penningtvätt och finansiering av terrorism och uppfylla lagliga krav.

Cashbuddy säkerställer att din information samlas in med största möjliga hänsyn till din integritet.

Hur hanterar vi din information?

Det är viktigt för oss att du är medveten om hur vi hanterar dina personliga uppgifter. Det finns olika scenarion där vi behöver hantera din personliga information. Exempel på dessa är:

  • Vi behöver bekräfta din identitet innan vi godkänner en kredit.
  • Vi behöver utföra en kreditbedömning av dig för att bevilja kredit.
  • Vi behöver förebygga olagliga aktiviteter såsom bedrägerier, penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vår verksamhet stöds av tekniskt systemstöd och vårt kreditbeslut är helt automatiserat eller delvis automatiserat. För att kunna bevilja dig kredit behöver vi överföra din information till det system vår systemleverantör tillhandahåller för att hantera kreditrelationen med dig och vi kan behöva dela data med andra leverantörer för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig.