Synpunkter och klagomål

Om du har saker som du tycker att vi kan göra bättre, eller om du har klagomål att framföra till Cashbuddy så tveka inte att höra av dig. Vi kommer att göra vårt bästa för att rätta till eventuella misstag. 

Vänd dig till Kundservice

I första hand bör du vända dig till en av våra kredithandläggare på kundservice. Kundservice kommer att göra sitt bästa för att hjälpa dig med dina frågeställningar. Har vi gjort fel, så vill vi gärna få en chans att göra rätt! 

Enklast är att logga in på Mina Sidor och sända ett meddelande därifrån. Du kan också maila oss på info@cashbuddy.se.

Kontakta Klagomålsansvarig

Om du inte känner att du fått rätt hjälp via Kundservice och fortfarande är missnöjd, så kan du vända dig till vår Klagomålsansvarig per post eller email.

Tänk på att ta med information om ditt ärende; ditt namn och kontaktuppgifter, vad ditt klagomål avser och vilken situation som givit upphov till klagomålet. 

Klagomålsansvarig hos Cashbuddy kommer att undersöka ditt ärende och svara inom 14 dagar efter att klagomålet inkommit. Beslutet meddelas dig via den kontaktväg du använt för klagomålet.

Cashbuddy AB
Att: Klagomålsansvarig 
Box 1061
432 14 Varberg

klagomal@cashbuddy.se

När du vill komma i kontakt med en oberoende part

Som privatperson har du möjlighet att få opartisk information och rådgivning genom några olika instanser. 

  • Konsumenternas Bank- och Finansbyrå - www.konsumenternas.se eller 0200-22 58 00. 

  • Hallå Konsument - www.hallakonsument.se. Här hittar du bland annat kontaktuppgifter till konsumentvägledningen i din kommun. 

Om du ändå inte är nöjd

Om du trots detta inte är nöjd efter att klagomålsansvarig har hanterat ditt klagomål kan du vända till dig Allmänna reklamationsnämnden (ARN), www.arn.se, eller Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 1010 23 Stockholm.

När du vänder dig till ARN finns det tids- och beloppsgränser att ta hänsyn till, och  vardera parten står för sina egna kostnader under förfarandet oavsett vilken bedömning ARN gör.

Du kan för tvistlösningsförfarande utanför domstol även vända dig till European Consumer Centres (ECC) www.konsumenteuropa.se, eller anmäla ditt ärende till den europeiska onlineplattformen för tvistlösning som nås via länken: http://ec.europa.eu/odr. Information om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden finns även på: www.konsumentverket.se.

Du kan också alltid vända dig till allmän domstol. 

Vi är här för att hjälpa dig

Vill du ha hjälp eller saknar svar på en fråga du har så är du alltid välkommen att kontakta oss.

info@cashbuddy.se

Vi svarar inom 48 timmar.

0340-62 77 40

Vardagar 9-12 och 13-16