Få pengarna

Signera din ansökan med BankID/e-legitimation så slipper du underteckna och skicka ett skriftligt avtal till oss. Du får dina pengar utbetalda så snart ditt konto blivit godkänt för autogiro hos Bankgirocentralen. Det tar normalt högst två bankdagar. 

Om du ansökt utan att signera med BankID/e-legitimation får du ett låneavtal samt ett autogiromedgivande från oss med posten. Detta måste skrivas under och skickas tillbaka till oss innan vi kan koppla autogiro till ditt konto. När detta är klart betalas pengarna ut.

Varför blir mitt bankkonto inte godkänt för autogiro?

De vanligaste orsakerna till att ett bankkonto inte blir godkänt för autogiro är:

  • Någon siffra är fel i kontonumret eller clearingnumret.
  • Kontot är inget vanligt lönekonto eller transaktionskonto.
  • Kontot tillhör inte den person som gjort låneansökan.

Kontakta din bank så hjälper de dig att ange ett korrekt konto