Orsaker till avslag

När vi tittar på en ansökan genomför vi två moment. Det ena är att vi tittar på din befintliga ekonomiska situation, och det andra  är att vi bedömer hur din ekonomi kommer att påverkas om vi beviljar dig lån. 

Hur ser din ekonomi ut idag? Har du möjlighet att betala tillbaka lånet utan att hamna i en svår privatekonomisk situation?

Vi gör en sammantagen bedömning av momenten ovan som avgör om vi beviljar ett lån eller inte. Nedan kan du läsa mer om de tre enskilt vanligaste orsakerna till att vi inte beviljar lån.

Skuldsaldo hos Kronofogden

Befinner man sig i en situation där man har skulder hos Kronofogden är den befintliga ekonomiska situationen sådan att vi inte tror att ett Cashbuddy-lån är rätt sätt att få ordning på ekonomin. Därför beviljar vi inte lån om du har skulder hos Kronofogden, även om de är små. Om du reder ut situationen är du dock välkommen att ansöka om lån hos oss, förutsatt att det gått tre månader och att du inte fått nya ärenden hos Kronofogdemyndigheten efter detta.

För låg inkomst

När du ansöker online tittar vi på din senast deklarerade inkomst. Om vår återbetalningsprövning visar att inkomsten i förhållande till dina utgifter inte går ihop utan att du hamnar i en svår privatekonomisk situation beviljar vi inte lån.

Har du fått ökade inkomster efter din senast registrerade självdeklaration? Ta i så fall kontakt med kundservice - vi kan komma att ompröva vårt beslut förutsatt att du kan styrka din inkomst, till exempel med nya lönespecifikationer.
OBS! Vi ringer ALDRIG till din arbetsgivare utan din tillåtelse.

För stora lån i förhållande till inkomsten

Om du har mycket stora lån i förhållande till din inkomst tror vi inte att det är rätt lösning att låna ytterligare för att förbättra situationen eller stärka privatekonomin. Om du får ökade inkomster, eller amorterar ner de befintliga lånen är du välkommen med en ny ansökan.